จะอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล่อง Unblock TV ได้อย่างไร?
Due to the internal adjustments of Visa Card Union, they have closed down any online transactions for now. We are very sorry for the inconvenience it caused. Please pay by Master/Discover/JCB card, thank you!
 
By UnblockTechTVBox | 19 August 2023 | 0 Comments

จะอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล่อง Unblock TV ได้อย่างไร?

เมื่อคุณ เลิกบล็อกกล่องทีวี เจอชายชุดเขียวล้มลงกับพื้น หน้าจอเป็นสีขาว เข้าหน้าหลักไม่ได้ ทั้งสองอย่างสามารถซ่อมแซมได้โดยการแฟลชเฟิร์มแวร์ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนโดยละเอียดของการอัพเดตเฟิร์มแวร์: