จะอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล่อง Unblock TV ได้อย่างไร?
By UnblockTechTVBox | 19 August 2023 | 0 Comments

จะอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล่อง Unblock TV ได้อย่างไร?

เมื่อคุณ เลิกบล็อกกล่องทีวี เจอชายชุดเขียวล้มลงกับพื้น หน้าจอเป็นสีขาว เข้าหน้าหลักไม่ได้ ทั้งสองอย่างสามารถซ่อมแซมได้โดยการแฟลชเฟิร์มแวร์ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนโดยละเอียดของการอัพเดตเฟิร์มแวร์: