จะรีเซ็ตเมาส์ไร้สายและรีโมทคอนโทรล Bluetooth บน Unblock Ubox 8 TV Box ได้อย่างไร
Due to the internal adjustments of Visa Card Union, they have closed down any online transactions for now. We are very sorry for the inconvenience it caused. Please pay by Master/Discover/JCB card, thank you!
 
By UnblockTechTVBox | 06 June 2021 | 0 Comments

จะรีเซ็ตเมาส์ไร้สายและรีโมทคอนโทรล Bluetooth บน Unblock Ubox 8 TV Box ได้อย่างไร

1. จะรีเซ็ตเมาส์ไร้สายสำหรับ Unblock Ubox 8 TV Box ได้ อย่างไร ?กดหนึ่งครั้งเพื่อออกจากโหมดเมาส์ กดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดเมาส์
หากรีโมทคอนโทรลของกล่อง Unblock Ubox8 รุ่นที่แปดไม่มีความสำคัญ คุณสามารถลองเริ่มต้นและรีเซ็ตเมาส์ได้

2. จะรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล Bluetooth สำหรับ Unblock Ubox 8 TV Box ได้ อย่างไร?

กดปุ่มเมนูและปุ่ม OK บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 10 วินาที จะมีไฟกะพริบยาวๆ ซึ่งกำลังล้างข้อมูล(1). สำหรับนัดแรกระวังอย่าจับคู่หลายกล่องและรีโมทคอนโทรลพร้อมกันซึ่งจะทำให้เกิดการรบกวน
(2). หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ล้างข้อมูล (กดปุ่มเมนูบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้พร้อมกับปุ่ม OK แฟลชยาวอยู่ในกระบวนการล้างข้อมูล)
(3). หากแสดงว่า "เชื่อมต่อแล้ว" ไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถรีสตาร์ทกล่องแล้วลองอีกครั้ง