วิธีใช้ UNBLOCKTVBOX - รู้รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีใช้ กล่องทีวี UNBLOCK

วิธีการดาวน์โหลด:
ขั้นแรก เปิดเบราว์เซอร์ใน กล่องทีวี UNBLOCK
ประการที่สอง ป้อนลิงก์ดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์
(1) ub1234.com
(2) oooopppp.com
วิธีใช้ UNBLOCKTVBOX - รู้รายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีใช้ UNBLOCKTVBOX - รู้รายละเอียดเพิ่มเติม


จากนั้นคลิกที่เวอร์ชันที่ถอดรหัสใหม่ของรุ่นที่ 9 เพื่อดาวน์โหลด
วิธีใช้ UNBLOCKTVBOX - รู้รายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีใช้ UNBLOCKTVBOX - รู้รายละเอียดเพิ่มเติม


จากนั้นกลับไปที่หน้าแรกและคลิกที่ตลาดแอปพลิเคชันเพื่อดาวน์โหลดและคลิกตกลง
คลิกอีกครั้งและเข้าสู่ตลาดแอปพลิเคชัน คุณสามารถดาวน์โหลด แอป UBOX ที่ คุณต้องการได้
วิธีใช้ UNBLOCKTVBOX - รู้รายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีใช้ UNBLOCKTVBOX - รู้รายละเอียดเพิ่มเติม